Sorry, Internet Explorer is not supported

Dažniausiai užduodami klausimai

MIP paslauga yra teikiama ir sutartis sudaroma tiek su juridiniais asmenimis, tiek su fiziniais asmenimis, kurie verčiasi individualia veikla.

Jeigu įmokos bus renkamos į sąskaitą, esančią Contomobile UAB, atsakingas darbuotojas Jus informuos apie būtinų dokumentų sąrašą įmonės sąskaitos atidarymui.

Jeigu įmokas rinksite į kitų bankų sąskaitas, turite pateikti ne senesnį nei 3 mėn. juridinio asmens elektroninį sertifikuotą išrašą iš Registrų centro.

Abiem atvejais juridinio asmens vadovas į savo telefoną turi parsisiųsti Contomobile mobiliąją programėlę ir užsiregistruoti kaip klientas, t.y. atlikti fizinio asmens identifikaciją ir atsidaryti fizinio asmens sąskaitą. Instrukciją, kaip atlikti registraciją, rasite čia.

Remiantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo apibrėžta tvarka, esame įpareigoti pažinti savo klientą bei patikrinti jo duomenis. Todėl, užmezgant dalykinius santykius, ši procedūra yra būtina. Kliento asmens duomenys yra saugūs, kadangi neturime teisės naudoti jų jokiems kitiems tikslams, išskyrus paslaugos suteikimą. Su mūsų privatumo politika galite susipažinti čia

Paprastai sutarties sudarymas įvyksta per 1 darbo dieną, kai pateikiami reikiami dokumentai. 

Paslaugos kaina nurodoma kainyne.

Jūs turite teisę nutraukti sutartį, įspėdami mus apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Papildomi mokečiai nėra taikomi.

Norėdami pakeisti įmokų surinkimo sąskaitą, turite pateikti prašymą raštu, patvirtintu kvalifikuotu parašu.

Šiuo metu realizuota integracija su finansų įstaigomis, kurių sąrašą rasite čia.

Bankų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas.

Kiekvieno mėnesio pradžioje yra siunčiama sąskaita faktūra, pagal kurią turi būti apmokama už suteiktas paslaugas.

Tais atvejais, kai mokėtojo bei gavėjo sąskaitos yra skirtinguose bankuose ir mokėtojo bankas neatlieka momentinių mokėjimų ir jei mokėjimas yra inicijuotas nedarbo dienomis arba darbo dienomis po 16:00, tai lėšos į gavėjo sąskaitą bus įskaitytos tik kitą darbo dieną. 

Integraciją galite atlikti be įskiepio, iškviečiant Contomobile API. Integracijos specifikaciją su detaliu proceso aprašymu galite rasti čia.

Aktualus palaikomų įskiepių sąrašas nurodomas čia

Pirkėjas, el. parduotuvės klientas, norėdamas atsiskaityti, nukreipiamas į mokėjimo langą, kuriame jungiasi prie savo interneto banko sistemos, įvesdamas prisijungimo duomenis. Patikrinęs, ar teisingai suformuota informacija apie inicijuojamą mokėjimą, pirkėjas jį patvirtina.

Su paslaugos demonstracine versija galite susipažinti čia.

Norėdami patikrinti, kaip veikia įskiepis, iš savo sąskaitos bet kurioje nurodytoje finansų įstaigoje į testinę parduotuvę galėsite pervesti 0,01 EUR sumą.  

Kol kas šią paslaugą tik kuriame.

Jeigu pirkėjas atliko mokėjimą per Conto QuickPay, visų pirma el.parduotuvėje matomas statusas Pasirašytas (SIGNED), t.y. operacija sėkminga ir pinigai nurašyti nuo mokėtojo sąskaitos.

Paskesnis statusų pasikeitimas el.parduotuvėje priklauso nuo to, kurioje finansų įstaigoje renkamos įmokos:

-          jeigu jos renkamos į Contomobile UAB esančią sąskaitą, siunčiamas pirmasis pranešimas (callback) su statusu Pasirašytas (SIGNED), ir kai tik lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą - antrasis pranešimas (callback) su statusu Patvirtintas (CONFIRMED).

-          jeigu įmokos renkamos kituose bankuose, antrasis pranešimas (callback) apie lėšų įskaitymą su statusu Patvirtintas (CONFIRMED) nesiunčiamas.

Ši informacija yra žinoma el.parduotuvės kūrėjui. Dėl jos reikėtų kreiptis į el.parduotuvės programuotoją ar asmenis, iš kurių el.parduotuvę nuomojatės. 

Tam, kad integracija būtų sėkminga, turite vadovautis bendrąja integracijos ar konkretaus įskiepio specifikacija (priklausomai nuo to, ar integracijai naudosite įskiepį). Papildomai yra sugeneruojamas sandorio kodas (contract ID) ir slaptasis raktas (secret key), kurie pradeda galioti iš karto. 

Slaptasis raktas yra perduodamas per Contomobile savitarnos portalą B64 tipo failu. Su detalia instrukcija, kaip jį rasti, susipažinkite čia.

Jeigu el.parduotuvė turi testinę aplinką, galima integruotis su Contomobile testine aplinka ir ištestuoti integraciją. Prieigą prie Contomobile testinės aplinkos (Sandbox) galima gauti po sutarties dėl mokėjimų inicijavimo paslaugos teikimo pasirašymo.

Užsakymo numerio bei mokėjimo paskirties teksto formavimas visiškai priklauso nuo įmokų surinkėjo, t.y. pats įmokų surinkėjas sukuria užsakymo numerio struktūrą ar mokėjimo paskirties tekstą.

Tai unikali mokėjimo nuoroda, kurią galima integruoti į el. laiškus, SMS žinutes ar pan. ir nusiųsti mokėtojui apmokėti už prekes ar paslaugas. Mokėtojui, gavusiam pranešimą su tokia nuoroda, belieka ją spustelėti ir inicijuoti mokėjimą. Aktyvios mokėjimo nuorodos aprašymą rasite Integravimo vadovo skyriuje „Direct widget call not using widget.js”.